Bijlage
Overzicht interviews en presentaties 2020

De ombudsman bemiddelt bij klachten en probeert daarnaast de positie van de deelnemer te versterken door het delen van ervaringen. Hieraan is in 2020 invulling gegeven door mee te werken aan diverse interviews en het geven van presentaties. Hieronder een overzicht van de interviews met en presentaties door de ombudsman in 2020.


Interviews:


1 februari 2020: Drie keer hetzelfde uitleggen betekent dat de uitleg niet klopt (pdf)


23 maart: Pensioen Pro ‘Ombudsman vindt klachtenprocedure bij pensioenfonds te weinig verbeterd’ (pdf)


April: Plus Magazine ‘Met stille diplomatie bereik ik meer dan met vingerwijzen’ (pdf)


Mei 2020: VGO Klagen moet makkelijker worden (pdf)


28 mei 2020: Pensioen Pro Ombudsman: ‘fondsen moeten werk maken van oude gevallen arbeidsongeschiktheid’ (pdf)


28 mei 2020: Ombudsman bezorgd over pensioen arbeidsongeschikten (link)


28 mei 2020: Ombudsman Pensioenen roept opnieuw tot beter beleid arbeidsongeschikten (link)


28 juli 2020: Pensioenuitvoerders moeten duidelijker zijn over klachtenprocedure (link)


2 september 2020: Pensioenklacht? Stap naar de ombudsman (link)


11 december 2020: PME: ‘Ik spreek alle pensioenfondsen aan op hun verantwoordelijkheid’ (link)


14 december 2020: Pensioen Pro: ‘Ombudsman steunt het idee van stroppenpot voor fouten in de administratie’ (pdf).
Presentaties:

  • 13 januari 2020: Kring Pensioen Specialisten
  • 9 september 2020: Houthoff Pensioen Seminar
  • 9 december 2020: Vereniging voor Pensioenrecht