Colofon

OMBUDSMAN
Mr. Henriëtte W.L.A. de Lange cpe


SECRETARIS
Drs. P.P. Alvers CPC


SECRETARIAAT
Mevrouw C.A.T. de Leede


POSTADRES:
Postbus 93560
2509 AN Den Haag


KANTOORADRES:
Bezuidenhoutseweg 60 (SER-Gebouw)
2594 AW  Den Haag

T 070-3499620


WEBSITE: www.ombudsmanpensioenen.nl

E-MAIL: info@ombudsmanpensioenen.nl


VORMGEVING:

SER, Afdeling Communicatie, Grafische vormgeving, Riccardo van der Does


TECHNIEK / E-MAGAZINE:

H5mag, Den Haag


FOTO’S:

Robin Utrecht/HH - cover
Jordi Huisman/HH - inhoudsopgave/colofon
Christiaan Krouwels - portretfoto mr. Henriëtte W.L.A. de Lange cpe
Berlinda van Dam/HH - pagina klachten
Harold Versteeg/HH - pagina monitoring
Kim van Dam/HH - pagina aanbevelingen
Harold Versteeg/HH - pagina formeel advies
Frank de Roo/HH - pagina aantal klachten