Aantallen klachten sinds de oprichting

De Ombudsman Pensioenen bestaat sinds 1995. Vanaf het begin worden er jaarlijks honderden klachten behandeld.

Een moeizame pensioenaanvraag

Klager had bij een verzekeraar een relatief klein pensioenkapitaal opgebouwd. Het was de wens van klager om het pensioen in de vorm van een periodieke uitkering te ontvangen en niet in de vorm van een eenmalige pensioenuitkering in verband met afkoop klein pensioen.


De verzekeraar weigerde herhaaldelijk om gehoor te geven aan de wens van klager om het kapitaal om te zetten naar een levenslang ouderdomspensioen: “Een pensioen per maand, kwartaal of per jaar is kostentechnisch niet mogelijk”. Wel was verzekeraar bereid om mee te werken aan het samenvoegen van het pensioen met andere pensioenen, ondergebracht bij andere verzekeraars.


Klager wendde zich tot de ombudsman en gaf daarbij aan dat er geen andere pensioenen verzekerd waren die samengevoegd zouden kunnen worden. Nadat de ombudsman de klacht aan de verzekeraar had voorgelegd, kwam al snel het bericht dat deze toch bereid was om aan klager een periodiek pensioen uit te keren.

Het overzicht van voorbeeldzaken vindt u op de website van de Ombudsman Pensioenen.