Colofon

OMBUDSMAN
Mr. Henriëtte W.L.A. de Lange cpe


SECRETARIS
Marion van Wingen (a.i. tot 1 mei 2020)
Juanita Sutrisna (sinds 15 april 2020)

SECRETARIAAT
Sally de Leede


KLANBORDGROEPLEDEN
Pim Weijers
Louis Kuypers
Joop Rietmulder 

POSTADRES:
Postbus 93560
2509 AN Den Haag


KANTOORADRES:
Bezuidenhoutseweg 60 (SER-Gebouw)
2594 AW  Den Haag

T 070-3499620


WEBSITE: www.ombudsmanpensioenen.nl

E-MAIL: info@ombudsmanpensioenen.nl


VORMGEVING:

SER, Afdeling Communicatie, Grafische vormgeving, Riccardo van der Does


TECHNIEK:

H5mag


FOTOGRAFIE:

Venema Media/HH - cover
Gerard Til/HH - inhoudsopgave/colofon
Patricia Rehe/HH - pagina voorwoord

Christiaan Krouwels - portretfoto mr. Henriëtte W.L.A. de Lange
Michiel Wijnbergh Fotografie/HH - pagina klachten

Patricia Rehe/HH - pagina monitoring
EyeEm GmbH/HH - pagina aanbevelingen
Hans van Rhoon/HH - pagina formeel advies
Berlinda van Dam/HH - pagina aantal klachten